Zorg met een hart

Locaties

Heart Care biedt 24-uurszorg in 2 woningen en ambulante zorg in 1 woning.

Alle 3 de woningen zijn een zogenaamd “particulier wooninitiatief”. Ouders hebben zelf een woonvorm, in een woning die al dan niet in eigendom is bij hen, opgezet voor hun kinderen. Ouders hebben samen krachten en financiën gebundeld. Dit biedt hen de mogelijkheden om die woning, die groep en die zorg te realiseren voor hun kind waar zij de voorkeur aan geven. Een huis of woonvorm waarin mensen zelf de regie houden over eigen leven, of het leven van hun kind, én de geboden zorg

Daarnaast biedt Heart Care ambulante zorg aan mensen in hun thuissituatie.

Locatie Zorgenloos

“Zorgenloos” in Heesch (N-Br.) is gevestigd in 1 grote woning. Deze woning is het thuis van 8 mensen met een verstandelijke beperking. Deze woonvoorziening is eveneens ontstaan uit een ouderinitiatief. De woning is centraal gelegen, middenin een woonwijk. Het pand wordt gehuurd van de woningcorporatie. De leeftijd van de bewoners varieert momenteel tussen de 22 en 45 jaar. De zorg wordt ingekocht bij Heart Care.

Locatie de Buitenpas

“De Buitenpas” in Heesch (N-Br.) is gevestigd in een 2-onder-1-kap woning (samengevoegd tot 1 woning). Deze woning is het thuis van 8 mensen met een verstandelijke beperking. Deze woonvoorziening is ontstaan uit een ouderinitiatief. Het is centraal gelegen, middenin een woonwijk. Het pand is privé-eigendom en de bewoners huren er een kamer. De leeftijd van de bewoners varieert momenteel tussen de 20 en 45 jaar. De zorg wordt ingekocht bij Heart Care.

Voor de beide, bovengenoemde locaties geldt dat de bewoners dagelijks naar hun dagbesteding gaan. Thuis heeft elke bewoner individuele- en groepstaken. Te denken valt aan: kamer opruimen, boodschappen doen en helpen bij het koken.

De bewoners blijven, naar wens, ook in het weekend en/of in vakanties in de woonvoorziening.

Locatie Op Eigen Kracht

“Op Eigen Kracht” in Heesch (N-Br.) is gevestigd in 1 woning en het thuis van 4 mensen met een (licht)verstandelijke beperking. De bewoners leven in groepsverband en worden een aantal uren per dag ondersteund door het Heart Care-team.

De bewoners gaan dagelijks naar hun (arbeidsmatige) dagbesteding. Thuis heeft elke bewoner individuele taken. Er worden gezamenlijke activiteiten ondernomen, maar ook individuele, eventueel met de persoonlijke begeleider.