Dit is waarom we het doen

img Missie

We zien het als onze missie om de kwaliteit van leven van mensen met een verstandelijke beperking te verbeteren. Dit willen we bereiken met hoogwaardige, persoonsgerichte zorg en ondersteuning. Op individueel niveau richten we ons op het bevorderen van autonomie, zelfredzaamheid en inclusie. Op het niveau van de samenleving willen we bijdragen aan een volwaardige deelname voor iedereen, ongeacht zijn beperking.

img Visie

Onze visie is om een veilige en ondersteunende omgeving te bieden waar jij de zorg en aandacht krijgt die je verdient. Persoonsgerichte begeleiding op maat, met persoonlijke aandacht voor jou, en voor de mensen die voor jou belangrijk zijn in jouw leven. We richten ons op een continue verbetering van onze dienstverlening; we leren van jouw individuele behoeften en wensen. Hierbij stellen we niet jouw beperkingen centraal , maar jouw (groei)mogelijkheden. We vinden het erg belangrijk dat je (het gevoel hebt dat je) net als ieder ander kunt meedoen in een samenleving waarin diversiteit en inclusie worden gevierd. Dit zul je merken aan de vele activiteiten waaraan jij, individueel en met de groep, kunt deelnemen. Ons uitgangspunt bij dit alles is, dat deskundige begeleiding is aan te leren en dat al het overige vanuit het hart komt. Zorg met een hart ...